phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark

Uitvaarten en het Coronavirus

Het coronavirus is nog steeds in Nederland. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s van het coronavirus en zullen de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding onder nabestaanden, genodigden en werknemers in acht nemen. Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen aan onze uitvaartverzorgers.

Veel gestelde vragen over het coronavirus en uitvaarten

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM/GGD

 

Algemeen

Het coronavirus is nog steeds aanwezig in Nederland. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s van het coronavirus en zullen de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding onder nabestaanden, genodigden en werknemers in acht nemen. Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen aan onze uitvaartverzorgers.

U kunt meer lezen over het coronavirus op de website van het RIVM (WWW.RIVM.nl).
 

Update 28 juni 2021

Hoe voorkom je verspreiding?

 • Wij adviseren een mondkapje te dragen tijdens het rondlopen op onze locaties
 • Was je handen vaak met water en zeep, ten minste 20 seconden
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen
 • Raak je ogen, neus en mond zo min mogelijk aan
 • Beperk lichamelijk contact
 • Houd persoonlijke spullen schoon
 • Blijf zoveel mogelijk thuis en zeker als er sprake is van verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts
 • Bent u in nauw contact geweest met iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter), ga dan in quarantaine
 • Volg de aanwijzingen van de GGD

Vragen met betrekking tot de uitvaart:

Mogen er nog afscheidsbijeenkomsten georganiseerd worden?

Ja, het is mogelijk om afscheidsbijeenkomsten te organiseren. Van alle deelnemers aan deze plechtigheid (niet uit hetzelfde huishouden), wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Er kunnen maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij de uitvaart, ongeacht de leeftijd (exclusief personeel crematorium).  Afhankelijk van de grootte van de gekozen locatie kan het maximum aantal aanwezigen lager zijn.  De uitvaartverzorger informeert u in dat geval over de maximum aantallen per locatie. Op Iepenhof kunnen maximaal 60 mensen aanwezig zijn bij de uitvaart. Informeer bij uw uitvaartverzorger voor de exacte aantallen per locatie en ruimte.

Aanwezigheid van mensen uit de risicogroep wordt afgeraden. Ook kunnen mensen met klachten zoals hoesten, verkoudheid of luchtwegklachten niet aanwezig zijn. Wij bieden waar mogelijk aan om het afscheid via een onlineverbinding te volgen. Indien gewenst en waar mogelijk maken wij een video-opname van het afscheid.

Moet ik mij registreren bij de entree?

Wij vragen bezoekers van onze locaties om naam en contactgegevens achter te laten. Dit is niet verplicht, maar mocht een van de bezoekers achteraf besmet zijn met corona, dan kunnen wij u informeren. Registratie is mogelijk via een QR-code.

Is er catering mogelijk tijdens afscheidsbijeenkomsten?

Ja, wij verzorgen catering tijdens de bijeenkomsten, dat doen wij volgens de richtlijnen van het RIVM. Zoals gebruikelijk worden de mogelijkheden door de uitvaartverzorger met de familie besproken.

Moeten bezoekers een mondkapje dragen?

Wij geven het advies een mondkapje te dragen op onze locaties. Sinds het ingaan van de huidige maatregelen is het echter niet meer verplicht.

Mag ik handen schudden als nabestaande/belangstellende bij een uitvaart?

Onze medewerkers hebben de instructie om geen handen te schudden. Wij adviseren de nabestaanden en belangstellenden om ook geen handen te schudden bij het verwelkomen en het condoleren. Op onze locaties wordt dit aangegeven. Bij een uitvaart zal de uitvaartverzorger dit ook mededelen.

Wat moet ik doen als iemand die (vermoedelijk) besmet is overlijdt?

Een overlijden kan gewoon telefonisch gemeld worden. Onze medewerker zal u vragen of er sprake is van besmetting met het Coronavirus.

Hoe wordt de uitvaart geregeld?

De uitvaart wordt bij voorkeur telefonisch of op een van onze locaties besproken met de nabestaanden (maximaal twee nabestaanden). Het is belangrijk dat de 1,5 meter richtlijn gevolgd kan worden bij het regelen van de uitvaart. Onze collega’s kunnen u nader informeren over de voorwaarden bij het regelen van een uitvaart.  Het is niet mogelijk aanwezig te zijn in het geval van klachten die op corona duiden (koorts, verkouden, luchtwegklachten). Als de overledene gestorven is aan het coronavirus gebeurt het regelen van de uitvaart altijd telefonisch.

Kan de (thuis)-opbaring, de condoleance en/of het familiebezoek doorgang vinden?

Vanwege de recent afgekondigde maatregelen adviseren wij op dit moment tot opbaring in het uitvaartcentrum. In overleg en onder voorwaarden kunnen we de mogelijkheid voor thuisopbaring bespreken. Verzorging met familie is op dit moment niet mogelijk. Voor condoleances en familiebezoeken geldt dat er een maximaal aantal bezoekers aanwezig mag zijn.  Dit is afhankelijk van de locatie. De uitvaartverzorger kan u hierover informeren.

Kan de uitvaart normaal plaatsvinden?

De uitvaart kan gewoon  plaatsvinden, zo lang de genoemde maatregelen  in acht genomen worden.

Is het toegestaan om buiten een erehaag te vormen voor de overledene?

Informeer, als overwogen wordt een erehaag te vormen, of de betreffende veiligheidsregio daar toestemming voor geeft. Onze uitvaartverzorgers kunnen u hierover informeren.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien nabestaanden en/of genodigden zijn besmet:

Wat te doen als één of meer nabestaanden die zijn geïnfecteerd met het virus bij het bespreken van de uitvaart aanwezig wil zijn?

Bespreken van de uitvaart gebeurt dan telefonisch.

Wat te doen als één of meer nabestaanden die de uitvaart willen bijwonen, zijn geïnfecteerd met het virus?

Aanwezig zijn is niet mogelijk indien één of meer nabestaanden (of genodigden bij de uitvaart) zijn geïnfecteerd met het virus. U dient dit te melden bij de uitvaartverzorger. Er zal een afspraak gemaakt worden over de wijze waarop afscheid genomen wordt. De uitvaart kan via een onlineverbinding bijgewoond worden (Youtube). En er kunnen opnames worden gemaakt van de uitvaart, zodat deze op een later tijdstip teruggekeken kan worden. Soms biedt het met enkele dagen uitstellen van de uitvaart ook een oplossing.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien de overledene is gestorven als gevolg van het coronavirus :

Hoe vindt de uitvaart plaats als de overledene is gestorven aan het coronavirus?

Als zeker is dat iemand is overleden aan het coronavirus, nemen wij passende maatregelen. De uitvaartplechtigheid kan gewoon doorgang vinden, rekening houdend met de beperkingen die gelden voor alle uitvaarten. Het regelen van de uitvaart gebeurt dan altijd telefonisch.

Wij volgen de actuele berichtgeving van het RIVM. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven, dan is het mogelijk dat wij alsnog afwijken van bovenstaand protocol.

Deze richtlijn geldt tot er aangepaste richtlijnen volgen.