phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera
Algemene begraafplaats Jaffa is de oudste begraafplaats van Delft. In 1868 is de begraafplaats aangelegd als een particuliere begraafplaats; in 1874 is deze overgenomen door de gemeente Delft.

Monument

De directeurswoning en het zuidelijke 'oude' gedeelte van de begraafplaats zijn om hun cultuurhistorische waarde een rijksmonument. Bij de uitbreiding rond 1930 zijn de aula en de hekwerken gekomen. In het midden van de jaren '90 zijn de ontvangstruimte en de koffiekamer bij de aula aangebouwd.

Op de begraafplaats Jaffa staat ook een verzetsmonument ter nagedachtenis aan het bloedige verzet op 10 mei 1940, dat zich onder meer op Jaffa afspeelde. Het verzet heeft circa 65 Nederlanders het leven gekost. Op Jaffa bevinden zich uitsluitend particuliere (familie)graven.