phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera
Mogelijkheden & soorten van graven
De drie Delftse begraafplaatsen en begraafplaats Sint Janshof in Pijnacker-Nootdorp bieden diverse mogelijkheden en voorzieningen. Op Iepenhof en Sint Janshof zijn algemene graven beschikbaar, maar ook familiegraven. Op de begraafplaatsen Jaffa en de Kanaalweg zijn alleen familiegraven beschikbaar. Op de rooms-katholieke begraafplaats Kanaalweg worden geen nieuwe familiegraven meer aangeboden. Op Iepenhof en Sint Janshof zijn er ook speciale Islamitische graven beschikbaar. Kindergraven zijn er op Iepenhof, Jaffa en Sint Janshof.

Particulier familiegraf

Een familiegraf is een graf waarin meerdere overledenen uit een familie begraven kunnen worden. Degene op wiens naam het graf staat (rechthebbende) bepaalt wie erin begraven mag worden. Een familiegraf wordt voor 3 personen ingericht. Maar er bestaan ook grotere graven. Er bestaan zandgraven en keldergraven. U kunt kiezen voor hoe lang u het grafrecht wilt vestigen. Bijvoorbeeld voor of 20, of 30 jaar. De graftermijn kan na afloop worden verlengd met 5, 10, 15 of 20 jaar. U heeft te maken met kosten voor huur van het graf, de kosten voor de begrafenis zelf, evt. afkoop onderhoud en soms aulahuur. Daarnaast alle kosten die te maken hebben met aanschaf en plaatsing van de grafsteen.

Bijzetten in particulier familiegraf

Als er al een familiegraf is, kan, als daarin nog ruimte is, een andere overledene worden bijgezet. De rechthebbende van het graf bepaalt wie er mogen worden begraven. Als de rechthebbende is overleden kan het graf op naam van iemand anders worden overgedragen. Als de lopende graftermijn korter dan 10 jaar is (termijn van grafrust), dan moet deze worden verlengd. Soms moet dan ook onderhoud worden betaald.

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere overledenen begraven worden. De begraafplaats bepaalt wie er in begraven worden. Daarop heeft u als familie geen invloed. De overledene wordt begraven met onbekende derden. Een algemeen graf wordt voor 4 personen ingericht. Voor een algemeen graf geldt altijd een termijn (grafrust) van 10 jaar. Deze kan na afloop niet worden verlengd. Er is de mogelijkheid om een monument te plaatsen. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd. 

De Laatste Eer

Uitvaartcoƶperatie De Laatste Eer B.V. beheert en onderhoudt de Delftse begraafplaatsen sinds 1 oktober 2017. Heeft u vragen over de mogelijkheden, kosten en voorzieningen, of wilt u ons attenderen op achterstand van het onderhoud, neemt u dan gerust contact op. Bel ons via 015 205 23 00 of stuur een e-mail naar info@begraafplaatsdelft.nl.