phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark

Tarieven begraafplaats Kanaalweg

Heeft u vragen naar aanleiding van de tarieven, neem dan gerust contact met ons op.

Begraafplaats Kanaalweg

Begraafrecht:

Begraafrecht 0-1 jaar € 328,00

Begraafrecht 1-12 jaar € 660,00

Begraafrecht vanaf 12 jaar € 1.373,00

bijzetten van een as bus € 230,00

Verlengen grafrecht:

Particulier zandgraf 12 jaar en ouder:

Verlengen grafrechten (per jaar)* € 104,00

Verlengen grafrechten 5 jaar € 520,00

Verlengen grafrechten 10 jaar € 1.040,00

Verlengen grafrechten 15 jaar € 1.560,00

Verlengen grafrechten 20jaar € 2.080,00

Toeslagen:

weekend-/feestdagtoeslag begraafplaats € 615,00

Vergunning Grafbedekking:

Vergunning grafbedekking zandgraf € 242,00

Onderhoud Particulieren graven*:

Zandgraven:

Verplichte afkoop onderhoud 10 jaar € 900,00

Afkoop onderhoud 20 jaar € 1.700,00

Afkoop onderhoud 30 jaar € 2.500,00

Overige kosten:

Grafgroen € 28,00

Inschrijven & overschrijven grafrecht € 59,00

Afnemen en herplaatsen monument € 249,00

Werkzaamheden per manuur € 68,50

Opgraven stoffelijke resten zandgraf € 752,00

Opgraven stoffelijke resten keldergraf € 378,00

Opgraven herbegraven op zelfde begraafplaats € 1.335,00

Opgraven/ruimen van een asbus € 150,00

Ruimen van een graf in opdracht van rechthebbende € 752,00

Beschikbaar stellen van een grafkist € 125,00

* Alleen mogelijk wanneer er geen 10 jaar grafrust is tijdens een bijzetting in een bestaande particulier graf.