phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark

Tarieven begraafplaats Jaffa

Heeft u vragen naar aanleiding van de tarieven, neem dan gerust contact met ons op.

Begraafrecht:

Begraafrecht 0-1 jaar € 328,00

Begraafrecht 1-12 jaar € 660,00

Begraafrecht vanaf 12 jaar € 1.373,00

bijzetten van een as bus € 230,00

Grafrecht particuliere graven*:

Kindergraven 0-1 jaar:

Grafrecht kindergraf, 10 jaar € 258,00

Grafrecht kindergraf, 20 jaar € 511,00

Grafrecht kindergraf, 30 jaar € 771,00

Kindergraven 1-12 jaar:

Grafrecht kindergraf, 10 jaar € 515,00

Grafrecht kindergraf, 20 jaar € 1.028,00

Grafrecht kindergraf, 30 jaar € 1.545,00

Particulier zandgraf 12 jaar en ouder:

Grafrecht particulier graf 30 jaar € 3.120,00

Grafrecht zandgraf 20 jaar € 2.110,00

Particuliere 3 persoons Keldergraven**:

Grafrecht kelder graf 20 jaar € 2.884,00

Grafrecht keldergraf 30 jaar € 4.327,00

Particuliere 9 persoons Keldergraven:

Grafrecht kelder graf 20 jaar € 6.925,00

Grafrecht keldergraf 30 jaar € 10.385,00

Toeslagen:

weekend-/feestdagtoeslag begraafplaats € 615,00

weekend-/feestdagtoeslag/toeslag gebruik aula en/of ontvangkamer € 225,00

Extra tijd aula (per 15 minuten) € 42,00

Extra tijd ontvangkamer (per 15 minuten) € 42,00

Vergunning grafbedekking:

Vergunning grafbedekking zandgraf € 242,00

Vergunning grafbedekking keldergraf € 274,00

Vergunning grafbedekking urnengraf/box/nis € 101,00

Vergunning grafbedekking kindergraven € 101,00

Onderhoud particuliere graven*:

Kindergraven:

Verplichte afkoop onderhoud 10 jaar € 450,00

Afkoop onderhoud 20 jaar € 850,00

Afkoop onderhoud 30 jaar € 1.250,00

Urnengraf:

Verplichte afkoop onderhoud 10 jaar € 675,00

Afkoop onderhoud 20 jaar € 1.275,00

Afkoop onderhoud 30 jaar € 1.875,00

Zandgraven:

Verplichte afkoop onderhoud 10 jaar € 900,00

Afkoop onderhoud 20 jaar € 1.700,00

Afkoop onderhoud 30 jaar € 2.500,00

Verlengen grafrecht:

Kindergraven 0-1 jaar:

Verlengen grafrechten 5 jaar € 130,00

Verlengen grafrechten 10 jaar € 260,00

Verlengen grafrechten 15 jaar € 390,00

Verlengen grafrechten 20jaar € 520,00

Kindergraven 1-12 jaar:

Verlengen grafrechten 5 jaar € 258,50

Verlengen grafrechten 10 jaar € 517,00

Verlengen grafrechten 15 jaar € 775,50

Verlengen grafrechten 20jaar € 1.034,00

Particulier zandgraf 12 jaar en ouder: € 104,00

Verlengen grafrechten (per jaar)** € 520,00

Verlengen grafrechten 10 jaar € 1.040,00

Verlengen grafrechten 15 jaar € 1.560,00

Verlengen grafrechten 20jaar € 2.080,00

Particuliere Keldergraven:

Verlengen grafrecht keldergraf 10 jaar € 1.833,00

Verlengen grafrecht keldergraf 20 jaar € 3.666,00

Verlengen grafrecht keldergraf 30 jaar € 5.499,00

Urnengraf:

Verlengen grafrechten 5 jaar € 361,50

Verlengen grafrechten 10 jaar € 723,00

Verlengen grafrechten 15 jaar € 1.084,50

Verlengen grafrechten 20jaar € 1.446,00

Overige kosten:

Grafgroen € 28,00

Inschrijven & Overschrijven grafrecht € 59,00

Uitzoeken nieuw graf € 68,00

Afnemen en herplaatsen monument € 249,00

CD-opname € 39,00

Gebruik aula (incl. afspelen CD of orgel) € 449,00

Gebruik aula (zonder afspelen CD of orgel) € 323,00

Gebruik ontvangkamer € 90,00

Werkzaamheden per manuur € 68,50

Opgraven stoffelijke resten zandgraf € 752,00

Opgraven stoffelijke resten keldergraf € 378,00

Opgraven herbegraven op zelfde begraafplaats € 1.335,00

Opgraven/ ruimen van een asbus € 150,00

Ruimen van een graf in opdracht van rechthebbende € 752,00

Beschikbaar stellen van een grafkist € 125,00

* Bij het aanschaffen van een Particulier graf moet minimaal 10 jaar verplicht onderhoud worden afgenomen.

** Alleen mogelijk wanneer er geen 10 jaar grafrust is tijdens een bijzetting in een bestaande particulier graf.